Kronosofia er en kristen kirke.  Jeg håber, tror og beder
  Jeg tror på, at den Himmelske Jomfru er.


  Jeg tror på, at den Himmelske Jomfru hverken er mand eller kvinde, ung eller gammel, at den er kønsløs og tidløs, den er hverken tvedelt eller tredelt, men udelt, den er én.


  og jeg tror på, at den Himmelske Jomfru kan lave børn med sig selv, og at dens førstefødte er den Himmelske Fader og den Himmelske Moder, og jeg tror at de to er ét kød.


  og jeg tror på, at det "Hellige Evige bryllup" mellem den Himmelske Fader og Moder er universets skabende og opretholdende kraft, hvorfra det Hellige Barn udgår.


  og jeg tror på, at hele skabelsen er det Hellige Barn, og at det Hellige Barn er Livet,


  og jeg tror på, at vi alle er Hellige Børn,


  Den tofoldige trenighed : faderen, gommen og sønnen samt moderen, bruden og datteren.  og jeg tror på, at hele skabelsen er skabt i Den Ene udelte Tofoldige Treenigheds billede :


  og jeg tror på, at Den Himmelske Jomfru er den Ene,


  og jeg tror på, at Den Himmelske Fader er tre, han er Fader, han er Gom og han er Søn,


  og jeg tror på, at Den Himmelske Moder er tre, hun er Moder, hun er Brud og hun er Datter.


  og jeg tror på, at Sønnen, skal blive Gom for derefter at overtage Faderens plads,


  og jeg tror på, at Datteren skal blive Brud for derefter at overtage Moderens plads.


  og jeg tror på, at ”Gommens Gave til Bruden”, det som Gommen giver Bruden ved Brylluppet, er Den Hellige Ånd, som er Den Himmelske Jomfru, den Ene Hellige.


  Den tofoldige trenighed : faderen, gommen og sønnen samt moderen, bruden og datteren.  og jeg tror på, at den Ene Hellige, som er Helligånden, som er Den Himmelske jomfru, som er Fader-Moderen, som er én udelt tofoldig treenighed, som er alt i alle, som er Gud, har liv i den ene hånd og død i den anden.


  og jeg tror på, at Den Himmelske Fader, Gom og Søn har Kærlighed i den ene hånd og Splid i den anden,


  og jeg tror på, at Den Himmelske Moder, Brud og Datter har Sandhed i den ene hånd og Løgn i den anden,


  og jeg tror på, at som det er indenfor, sådan er det også udenfor; som det er i det store, sådan er det i det små; som det er foroven, sådan er det forneden; som i Himlen så og på jorden,


  og jeg tror på, at vi er skabt i den ene udelte tofoldige treenigheds billede, og at den Himmelske Jomfru giver mig Livet,


  og jeg tror på, at min Moder giver mig mit legeme,


  og jeg tror på, at min Fader befrugter mit legeme med vilje,


  og jeg tror på, at Bruden giver mig min sjæl,


  og jeg tror på, at Gommen befrugter min sjæl med følelser,


  og jeg tror på, at Datteren giver mig min ånd,


  og jeg tror på, at Sønnen befrugter min ånd med tanker,


  og jeg tror på, at en kvinde er en mand indadtil, og at en mand er en kvinde indadtil, og begge søger deres modsætning indatil som udadtil,


  og jeg tror på, at Mand og kvinde bør være som ét kød indadtil og udadtil, i himlen så og på jorden, og at en søn og en datter skal forlade sin fader og sin moder sin søster og broder for at blive Brud-Gom,


  Den tofoldige trenighed : faderen, gommen og sønnen samt moderen, bruden og datteren.  og jeg tror på, at søge Loven i det der er levende, for Loven er det levende Ord fra en levende Gud til levende mennesker, den er skrevet i alt der er levende, i græsset, i træerne, i floden, i bjerget, i fuglene på himlen og fiskene i vandet.
  og jeg tror på, at søge loven i mig selv og undenfor mig selv, for Gud skrev ikke Loven i en bog, men i mit hjerte og min sjæl, den er i mit åndedræt, mit blod, mine knogler, i mit kød, øjne og øre, i hver eneste del af min krop. Den er i luften, i vandet, i jorden og i solstrålerne, i dybderne og i højderne,

  og jeg tror på at :
  salige er dem som er fattige i ånden og dem som tigger om ånden, for Himmeriget er deres og himmeriget er i dem.
  Salige er dem som sørger, for de skal trøstes.
  Salige er dem som er sagtmodige, for de skal arve jorden.
  Salige er dem som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
  Salige er dem som er barmhjertige, for dem skal der vises barmhjertighed.
  Salige er de som er rene af hjertet, for de skal se Gud.
  Salige er dem som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
  Salige er dem som er forfulgte for retfærdigheds skyld, for Guds rige er deres.
  Ja, salige er dem som når mennesker hader dem og når de udstøder dem fra deres selskab og bebrejder dem og forkaster deres navn som ondt for Den Ene Helliges skyld.

  og jeg tror på, at man bør elske Gud og sin næste som sig selv,
  og jeg tror på, at man bør være ærlig,
  og jeg tror på, at man bør være kærlig,
  og jeg tror på, at man bør være glad,
  og jeg tror på, at man ikke bør sætte sit lys under en skæppe,
  og jeg tror på, at man bør agte og ære sin fader og sin moder,
  og jeg tror på, at man ikke bør samle sine rigdomme på jorden men i himlen,
  og jeg tror på, at som man såer så høster man,
  og jeg tror på, at man ikke kan tjene to herrer,
  og jeg tror på, at man bør søge forlig med sin modpart,
  og jeg tror på, at man ikke bør begærer sin næstes ægtefælle eller ejendom,
  og jeg tror på, at man ikke bør bedrive utugt,
  og jeg tror på, at man ikke bør sværge,
  og jeg tror på, at man bør vende den anden kind til,
  og jeg tror på, at man bør gå to mil med ham der tvinger en til at gå én,
  og jeg tror på, at man bør låne og give dem som beder,
  og jeg tror på, at man bør elske sine fjender,
  og jeg tror på, at den der ophøjer sig selv bør ydmyges,
  og jeg tror på, at man ikke bør bekymre sig om dagen imorgen,
  og jeg tror på, at man ikke bør fælde dom over sin næste,
  og jeg tror på, at man bør feje for egen dør før andres,
  og jeg tror på, at man ikke bør give hunde det hellige,
  og jeg tror på, at den der søger bør finde,
  og jeg tror på, at man bør behandle andre som man selv ønsker at blive behandlet,
  og jeg tror på, at der findes en gylden middelvej,
  og jeg tror på, at sande profeter sætter god frugt og falske profeter sætter dårlig frugt,
  og jeg tror på, at man bør bygge sit hus på stengrund,
  og jeg tror på, at man bør lytte til folk der har myndighed og ikke til de skriftkloge.


  Den tofoldige trenighed : faderen, gommen og sønnen samt moderen, bruden og datteren.  Jeg tror på opstandelsen fra de døde,


  Jeg tror på syndernes forladelse,


  Jeg tror på De Hellige børns Fællesskab,


  og jeg tror på, at man bør dø og genfødes ved ild og ånd for at se Guds Herlighed.

  Jeg håber på og beder for alles frelse.


  Jeg håber på og beder til at vore himmelske Fader-Moder`s Billede og Navn må være hellige fra evighed til evighed i én udelt tofoldig treenighed.
  Jeg håber på og beder til, at Deres vilje og hensigter må ske og Livets, Kærlighedens og Visdommens rige må komme, være og blive i evighedernes evigheder i himmelen og på jorden.
  Jeg håber på og beder til, at vore himmelske Fader-Moder hver dag vil give os vort daglige brød og det levende vintræs frugt,
  Jeg håber på og beder til, at vore himmelske Fader-Moder vil tilgive mig mine synder, som Jeg også tilgiver dem der synder mod mig,
  Jeg håber på og beder til, at Jeg ikke bliver ført i fristelser og vildfarelser og bliver befriet fra al ondskab og lidelse.
  For Riget, Magten og Æren tilhører Dem.


  - Amen -  (Kronosofia optager ikke medlemmer)
  Juridisk ansvarlig og websnedker er:
  Keld Jensen
  Sejrøgade 9 st.th, 8000 Århus C
  E-post = pavinden@kronosofia.dk