Valentinus
   Valentinus var en af det 2 århundrede´s mest indflydelsesrige gnostiske kristne lærere. Han grundlagde en bevægelse, der spredte sig ud over Europa, Mellemøsten og nord Afrika. På trods af forfølgelse fra den katolske kirke eksisterede den Valentinske skole i mindst 6oo år, og den har den dag i dag stadig relativ stor indflydelse. Valentinus var en mystiker og en poet, en dybere åndelig indsigt spillede en stor rolle for hans tankeverden. Han blev født i Phrebonis i øvre Ægypten omkring år 100 AC og uddannet i det nærliggende Alexandria. Der blev han discipel af den kristne lære Theudas, som havde været en af Paulus´s elever. Valentinus påstod at Theudas havde lært ham en hemmelig lære, som Paulus kun havde vidergivet til inderkredsen blandt hans elever.


   Som mange andre kristne påstod Valentinus, at han havde haft en vision af den opstandne Kristus. Som følge af denne vision begyndte han at undervise i Alexandria omkring 120 AC. Hans esoteriske teologi tiltrak hurtigt et stort følge i Ægypten og Syrien. I år 136 AC tog han til Rom efter et kort ophold på Cypern. I Rom blev han hurtigt højt anerkendt for hans talegaver. Han var så højt respekteret i den romerske kirke at han i år 143 AC var kandidat til biskop embedet, men afviste sandsynligvis selv ideen . Han vedblev at undervise i Rom i yderligere mindst 10 år.


   Der vides intet med sikkerhed om hans senere karriere. Muligvis døde han i Rom omkring 155 AC. Ifølge en ældre kilde forlod han Rom og vendte til Cypern. Nogle af legenderne om Sankt Valentin er sandsynligvis en følge af den store berømmelse, som han fik i Rom. Efter hans død viderudviklede hans elever Valentinus ideer og udbredte dem over hele det romerske imperium. Valentinus` lære


   Ifølge Valentinus findes der en esoterisk lære som Jesus havde videregivet i hemmelighed. Når Jesus talte i offentligheden, fortalte han lignelser der ikke fuldt ud omfattede hele hans lære. Der var dele han kun meddelte til hans nærmeste discple. Jesus hentydede til dette da han sagde : Lukas 8 kap : vers. 9 : Hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse skulle betyde. vers. 10 : Han svarede: »Jer er det givet at kende Guds riges hemmeligheder, men de andre bliver det givet i lignelser, for at de skal se, men intet se, og høre, men intet fatte. Ligeledes havde Paulus modtaget en dyb indsigt, da han oplevede den opstandne Kristus i en vision på vej til Damaskus. Valentinus hævdede at han havde lært denne esoteriske lære af Theudas. I henhold til Valentinus, indeholder denne esoteriske lære nøglen til en dybere erkendelse af Jesu budskab. En af hans disciple udtrykte dette på følgende måde : "Skrifterne er flersidede, og sandheden kan ikke uddrages fra dem, af dem der er uvidende om traditionen"(Irenaeus Against Heresies 3:2:1). Valentinerne påstod, at den esoteriske lære kun er meningsfuld for dem som er "åndeligt modne". Hvis en person ikke var moden nok, ville den esoteriske lære lyde som rent nonsens, da værdien kun kan bedømmes på åndelig basis. Ifølge Valentinerne afslørede Paulus og de andre apostle kun den esoteriske lære til dem som var "åndeligt modne".


   Læs mere om Valentinus her (engelsk)   Den tofoldige trenighed : faderen, gommen og sønnen samt moderen, bruden og datteren.